Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 2.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Sysart Oy, Requeste-tiimi, Yrttipellontie 1 B, 90230 Oulu
Sähköposti: helpdesk@sysart.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Pikkarainen, ari.pikkarainen@sysart.fi, +358 40 531 3882

3. Rekisterin nimi

Requeste asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

a. Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
b. Requesten ja siihen liittyvien palveluiden markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
c. Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
d. Asiakastyytyväisyysmittaukset sekä muut mahdolliset kyselytutkimukset
e. Tilastollisten analyysien laatiminen

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Yrityksen nimi
• Yritykselle toimitetun Requeste tuotteen optiot ja versiot
• Yrityksen osoitetiedot
• Yhteyshenkilön nimi
• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
• Yhteyshenkilön puhelinnumero
• Käyttäjäryhmä (esimerkiksi Requeste pääkäyttäjät)
• Postitusryhmä (esimerkiksi Requeste-tiedotteet)
• Yhteyshenkilön käyttäjätunnus ja salasana Requeste asiakaspalveluliittymään

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tulevien pääkäyttäjien ja muiden yrityksen yhteyshenkilöiden henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti Requeste käyttöönottoprojektin yhteydessä.

Henkilön tiedot tallennetaan myös siinä yhteydessä, kun henkilö lähettää Requeste asiakastukeen tukipyynnön, joka sisältää henkilön yhteystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sysart Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Requesten asiakas- ja yhteyshenkilörekisteriin rajataan pääsy vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Lisäksi rekisterin käyttöä valvotaan pääsynhallinta- ja muutoslokien avulla. Rekisterinpitäjän tiloissa on käytössä kulunvalvonta.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@sysart.fi tai rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakas- ja yhteyshenkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjaamispyyntö on esitettävä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@sysart.fi tai rekisteristä vastaavalle henkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Requeste-tiimi lähettää satunnaisesti tiedotteita liittyen Requesten uusiin versioihin, sekä tekee asiakastyytyväisyysmittauksia lähettämällä viestin asiakasrekisteriin merkityille henkilöille. Toive markkinointiviestien lähettämisen estämisestä on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@sysart.fi .

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakas- ja yhteyshenkilörekisteristä tilanteessa, jossa henkilö ei toimi enää Requeste yhteyshenkilönä asiakastukeen liittyvissä asioissa. Pyynnön tietojen poistosta voi lähettää osoitteeseen helpdesk@sysart.fi .

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 10.4.2018